Välkommen / Tervetuloa / Welcome - Læstadius Museum Pajala!

 

Læstadiusdagar - Læstadiuspäivät - Læstadius Days
Sammanfattning av åren 2000-2017 - här

Läs här om Kvikkjokk i Wikipedia
Bildskärmsutställning med foton från 1860-talet - här
Læstadius släktgrupper 2017 - här

 Eje Elenius
1949 - 2021
Minnesord här

Rolf Berggård
1935 - 2020
Minnesord här

Fritz Læstadius
1937 - 2019
Minnesord här

Læstadiusdagarna 2017
Kvikkjokk 7-8 juli
Program här
Fotokollage här

Verksamhet 2016 här
Årsmötet juli 2017 här

Ellen Groth
1925 - 2017
Minnesord här

Læstadiusdagarna 2016
Om ordets och markens odlare i læstadiansk bygd
Erkheikki och Pajala
Program här
Fotokollage här

Verksamhet 2015 - här

Læstadiusdagarna 2015
Kraftgestalter från Tornedalen
Lassinantti-talet här
Haapaniemi-talet här
Fotokollage här

Programmet 2015 - här

Verksamhet 2014 - här

Læstadiusdagarna 2014
fotokollage

Programmet 2014 - här

Verksamhet 2013 - här

Framtidsplan
omslag och rapport

Læstadiusdagarna 2013
- fotokollage

Verksamhet 2012 - här

Læstadiusdagarna 2012
- fotokollage
 
Læstadiusarkivet - läs här

Verksamhet 2011 -
här

Læstadiusveckan under Minnesåret 2011

- fotokollage

Släktpresentationer
- fotokollage 4 juli

Bussresa i Læstadius och  Raattamaas fotspår
- fotokollage

Nya stadgar
 Verksamhet 2010

Læstadius resekista matka-arkku / travel chest !!

 Rolf Berggård
1935 - 2020
Muistoksi  lue

Læstadiuspäivät 2017 
Kvikkjokk 7-8 heinäkuuta
Ohjelma lue
Valokuvia lue

Læstadiuspäivät 2016
Sanan ja maan viljelijöitä læstadiolaisseudulla
Erkheikki a Pajala
Ohjelma lue
Valokuvia lue

Toimintakertomus 2015 - lue

Læstadiuspäivät 2015
Tornionlaakson vaikuttajia Pello
Lassinantti esitelmä här
Valokuvia lue

Ohjelma 2015 -lue

Læstadiuspäivät 2014
-valokuvia

Ohjelma 2014 - lue

Læstadiuspäivät 2013
- valokuvia

Toimintakertomus 2012 - lue

Læstadiuspäivät 2012
- valokuvia

Læstadius arkisto - lue

Toimintakertomus 2011 - lue

Læstadius-viiko Muistovuosi 2011 
valokuvia - lue

Esitelmä Laestadiuksen suvusta
valokuvia 2011 - lue

Læstadiuksen ja Raattamaan jalanjäljissä
valokuvia - lue

Säännöt (2. laitos) - lue
Toimintakertomus 2010 - lue

Vesa Pöyhtäri: Raattamaa lecture
here

Petrus Læstadius Vibyggerå !!
Stallykta / Tallilyhty / Stable lantern

 Eje Elenius
1949 - 2021
Memorial here

Rolf Berggård
1935 - 2020
Memorial here

Læstadius days 2017
Kvikkjokk July 7-8
Program here
Photos here

Summary 2015-2017 here

Læstadius days 2016
Photos here

Læstadius days 2015
Powerful personages from the Torne valley
Photos here

Læstadius days July 2014
- photos

The program 2014 - here

Læstadius days July 2013
- photos

FLM annual meeting - summary

Læstadius days July 2012
- photos

The
Læstadius Archive - here

The Læstadius week in the Memorial year 2011 

- photos

Presentations of Laestadius
ancestors and descendants

- photos from 4th July

In the footsteps of Læstadiu
and
Raattamaa
- photos from the bus tour

Anne Tormanens report
from the week here !

Lars Levi Læstadius 
(1800-1861)

Biografi här

 

I denna prästgård (pörtet) bodde familjen Læstadius
Tässä pappilassa (pirtissä) Laestadiuksen perhe asui
The Laestadius family lived in this house, the vicarage

 


Hans hustru Brita Cajsa Alstadius 
(1805-1888)

Hänen vaimonsa Brita Kaisa
His wife Brita Cajsa

Biografi här

 

 


-
Präst, nykterhetskämpe, botaniker, lingvist, etnolog, grundare av Nordens mest livskraftiga och ännu levande väckelserörelse
-
Pappi, raittiustaistelija, kasvitieteilijä, kielitieteilijä, etnolgi, Pohjolan elinvoimaisimman vielä elävän herätysliikkeen perustaja
-
Priest, temperance fighter, botanist, linguist, ethnologist, founder of the most vivid and vigorous religious movement in the far North

I Læstadiusmuseet i Pajala känns det som om
familjen Læstadius bara har gått ut för en liten stund.
Här satt Lars Levi Læstadius och skrev sina predikningar
-
Kirjoituspöytä - Pajalan Laestadius-museossa tuntuu kuin Laestadiuksen perhe vain olisi kävälsemässä ulkona. Tässä Lars Levi istui kirjoittamassa saarnojaan
-
In the museum at Pajala it feels as if the Læstadius family has just left the house for a little while. 
Lars Levi sat at this desk writing his sermons

 Pajala församling
ansvarar nu för skötsel och
guidning av museet.
Kontakt tel 0978-75880

Seurakunta vastaa tästä lähtien museon hoidosta ja opastuksista. 
Puh +46 (0)978 75880

Pajala parish
is now responsible for
care and guidance of
the museum.
Contact tel +46 978 75880

Efter sommaren 2010
Norrbottens Flora - ny!

Syyskaudelta poimittua 2010
Norrbottenin Flora - uutiset !

Christmas greetings 2010 and 
news on the Norrbotten Flora
- read here

Fotokollage från 2010

Valokuvia 2010 - lue

Photos from 2010

 

 

 
   

Webmaster: Hans Læstadius